Privacybeleid

Ingangsdatum: 26 augustus 2019.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze services gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze algemene voorwaarden.

 

Informatieverzameling engebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service of wanneer u bij ons solliciteert kunnen we u vragen om bepaalde identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens
 • NAW-gegevens

 

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe onze online aanwezigheid wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Data

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze website bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze online aanwezigheid te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze website mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze website te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We kunnen voorkeurcookies gebruiken om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We kunnen beveiligingskoekjes gebruiken voor beveiligingsdoeleinden.

 

Gebruik van gegevens

 • DearNova gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden.
 • Om onze diensten te leveren en te onderhouden
 • Om klantenservice en ondersteuning te bieden
 • Analyse of waardevolle informatie verstrekken zodat we onze services kunnen verbeteren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen

 

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.
Als u zich buiten de EU bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar de EU overbrengen en daar verwerken.
Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.
De website van DearNova neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle relevante wetgeving worden behandeld. Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaats naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten
DearNova kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van DearNova te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke vergrijpen in verband met onze service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze diensten of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden inschakelen om onze Service ("Service Providers") te faciliteren, de service namens ons te verlenen, service gerelateerde services te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze service wordt gebruikt.
Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken en om te voldoen aan dit privacybeleid.

Links naar andere sites

Onze online aanwezigheid kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich niet tot iemand onder de leeftijd van 13 ("kinderen").
We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. 
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:
Per e-mail: info@dearnova.nl