ALD Automotive

Mobiliteit is sterk in ontwikkeling: Autonoom rijden, milieubewuste klanten en verstedelijking om maar wat te noemen. ALD Automotive begrijpt dat zij nu op zoek moeten naar nieuwe diensten die verder gaan dan auto's leasen, om ook in de toekomst relevant te blijven. Samen hebben wij een concrete invulling gegeven aan een nieuw business model. Dit hebben wij vertaald in een nieuwe app die niet alleen nu al waarde levert aan de klant, maar ook voorsorteert op de veranderende wereld.

Aanpak

De bovenstaande vraag hebben wij beantwoord met het Kill Your Own Business Programma. Hierbij nemen wij de veranderende klantwens, technologische trends en het onderscheidende vermogen van het bedrijf als uitgangspunt om tot nieuwe waardeproposities te komen. Voor ALD Automotive is dit een next level MAAS oplossing geworden ALD move, waarbij een slimme virtuele assistent automatisch een persoonlijk mobiliteitsadvies geeft gebaseerd op iemands persoonlijke agenda, wensen zoals duurzaamheid of efficiency en realtime data zoals verkeersinformatie. Je krijgt dus per dag advies of je beter de auto, e-bike of het OV kunt nemen.

Een bijzondere uitdaging in deze case was de validatie van de problem solution fit. Het gaat hier namelijk om toekomstig gedrag van de klant welke verder gaat dan de digital journey. Dit kan je niet valideren met een aantal schermen. De oplossing was het simuleren van de dienst met een low tech POC. Alhoewel de testgroep het gevoel had dat er een volautomatisch systeem draaide, werden handmatig dagelijks vervoermiddelen omgewisseld en persoonlijke reisadviezen opgesteld. Zo konden we in snel tempo ervaring opdoen.  

Resultaat

  • MAAS oplossing ALD move met eigen app & virtuele reisassistent
  • Gevalideerde problem solution fit
  • Lopende pilots met klanten van ALD Automotive
  • Een innovatie roadmap bedacht vanuit een lange termijn visie
  • Bewijs dat gebruikers anders gaan reizen door dagelijks advies